BEZ KOMENTÁŘE - BEZ KORUPCE ? VÝTAHY Z USNESENÍ !

Dojednáno, díky věcnému a korektnímu jednání všech tří stran jsme v rekordním čase uzavřeli koalici, DĚKUJEME.

DĚKUJEME!

Díky Vám jsme po 4 letech uspěli v komunálních volbách a díky Vašim skvělým 7 324 hlasům jsme obsadili 2 mandáty. Všem, kteří pro nás hlasovali, bychom chtěli mnohokrát poděkovat a slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom Vás nezklamali a nemuseli tak litovat svého rozhodnutí.

Nejsme sice ve většině, máme jen 2 mandáty, avšak i tak uděláme maximum pro naše společné město.

Jak jsme slíbili, chceme být aktivní v komunikaci s Vámi po celou dobu a tak pokud máte zájem, sledujte naši Facebook stránku ODS Hlučín, kde budeme zveřejňovat informace o aktuálním dění.

Já a Milan Glonka budeme bojovat.

Ještě jednou děkujeme za Vaše hlasy

Vladimír Chlebiš

VIDEA ODS pro občany Hlučína:

ODS Hlučín pro občany – pozvání k volbám (volte č. 4)
Vladimír Chlebiš pro občany Hlučína – obchvat a řešení dopravy
Ing. Milan Glonka pro občany Hlučína – profil a štěrkovna

VIZUALIZACE OBCHVATU HLUČÍNA I/56

Podporovat hlavně akce pro děti a mládež, které budou rozšiřovat jejich technické vnímaní a dovednosti.

ODS PRO OBČANY HLUČÍNA:

Konečně někdo jasně a zřetelně sdělil, jak jsme na tom s realizací obchvatu Hlučína a Hlučínska, a že placený areál štěrkovny se vesměs nenachází v záplavovém území.

DOPLNĚNÍ PROGRAMU ODS PRO OBČANY HLUČÍNA: Tiskový(á) mluvčí města Hlučína by měl(a) být profesionál(ka), nebo minimálně pocházet z Hlučínska. Získáme do majetku města Hlučína od Správy železničních dopravních cest bývalou budovu VODOJEMU u vlakového nádraží a tu zrekonstruujeme pro kulturní vyžití - např. rozhlednu s minikavárnou.

CHCEME SBLIŽOVAT OBČANY HLUČÍNA, NE JE ROZDĚLOVAT, proto ODS Hlučín nebude reagovat a komentovat jiné kandidující strany nebo hnutí. Občané Hlučína moc dobře vědí kde a jaká je pravda, co je reálné nebo nereálné a co nejvíce potřebují a chtějí od vedení města Hlučína. My občany Hlučína rozhodně nechceme a nebudeme poučovat.

NEVYMLOUVÁME SE, ŽE NĚCO NEJDE, NEŘÍKÁME, ŽE SE NĚCO UDĚLÁ – MY TO UDĚLÁME!

Pro občany Hlučína, kteří zaplatí poplatek za komunální odpad, zatraktivníme MHD příspěvkem na dlouhodobou jízdenku DPO (MHD Ostrava) a podpoříme lepší a atraktivnější vyžití na štěrkovně permanentkou zdarma. Pro občany Hlučína do 15-ti let a od 65-ti let prosadíme 50% slevu z poplatku za komunální odpad. Pro občany Hlučína – rezidenty z konkrétního bytu prosadíme na jeden konkrétní osobní automobil v jejich vlastnictví jednu parkovací kartu zdarma. V těchto případech se nejedná a ani nemůže jednat o diskriminaci.

ODS PRO OBČANY HLUČÍNA chce jako první vám občanům Hlučína prezentovat program a svou vizi vedle textové formy, také i vizuálně.

Jelikož doprava, průjezd městem Hlučínem je kritický, ale i nebezpečný VIDEO a VIDEO, proto nejdůležitějším bodem programu ODS Hlučín je obchvat Hlučína a Hlučínska. Dovolujeme si vás seznámit s dokumentacemi, které jsou již hotové a s informacemi o dalším postupu.

Územní studie vedení silnice I/56 v úseku Ostrava - Opava (2016)

ODS PRO OBČANY HLUČÍNA si vás občany Hlučína dovoluje jako první seznámit s informačním letákem ŘSD, kde jsou informace o technické studii chystaného obchvatu Hlučína. Je třeba však prosadit, aby Moravskoslezský kraj technicko-ekonomickou studii konečně předložit do Centrální komise Ministerstva dopravy k rozhodnutí o dalším postupu. Chceme, aby se tak stalo v roce 2019 a pak společně s ostatními obcemi Hlučínska budeme vyvíjet maximální iniciativu pro co nejrychlejší realizaci obchvatu – rychlostní komunikace I/56 na Ministerstvu dopravy, ŘSD a Moravskoslezském kraji.

Druhým nejdůležitějším bodem programu ODS Hlučín je rozvoj štěrkovny, s kterým chceme hned začít a nevymlouvat se na záplavové území (viz. článek na webu hlucin.cz: Sportovně rekreační areál je nevyhovující, ale kvůli umístění v záplavové zóně ho nelze rozšiřovat ani modernizovat.), které vesměs v placeném areálu není. (ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ) Chceme, aby štěrkovna byla atraktivní hlavně pro občany Hlučína po celý rok, proto zrekonstruujeme komunikace v areálu použitím hladkého asfaltového povrchu (tzv. "černým sklem" -  vhodné zejména pro in-line bruslení, zde INSPIRACE) a tím vytvoříme podmínky pro další rozvoj areálu.

Areál štěrkovny po rekonstrukci – VIZ. VIZUALIZACE:

Vstup na štěrkovnu po rekonstrukci – VIZ. VIZUALIZACE:

Vybudujeme převlékací zástěny se sprchami a WC v blízkosti vody – VIZ. VIZUALIZACE:

Vybudujeme lávku (molo) směrem na ostrov s rozhlednou, samozřejmě v dostatečné vzdálenosti od ostrova tak, aby nedocházelo k rušení ptactva a přitom byl nádherný výhled na celou štěrkovnu a na ostrov – VIZ. VIZUALIZACE:

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ

PROGRAM ODS PRO OBČANY HLUČÍNA   volte č. 4

Prosadíme do priorit státu, kraje a ŘSD obchvat Hlučína a Hlučínska.

Hned začneme s rozvojem štěrkovny, nebudeme se vymlouvat na záplavové území, které vesměs v placeném areálu není.

Zvětšíme parkoviště a zajistíme pro bytovou jednotku jedno parkovací místo zdarma.

Vybudujeme cyklostezky v okolí Hlučína a in-line trasy na štěrkovně.

Prosadíme jen organizované ohňostroje obecně závaznou vyhláškou.

Zatraktivníme MHD příspěvkem na dlouhodobou jízdenku DPO.

Podpoříme lepší a atraktivnější vyžití na štěrkovně také permanentkou zdarma.

Pro občany Hlučína do 15-ti let a od 65-ti let prosadíme 50% slevu z poplatku za komunální odpad.

Co nejdříve prosadíme napojení dálničního kruháče na I/56 (U Jana - Petřkovice).

Získáme do majetku města Hlučína od Správy železničních dopravních cest bývalou budovu vodojemu u vlakového nádraží a tu zrekonstruujeme pro kulturní vyžití - např. rozhlednu s minikavárnou.

Prosadíme pravidelné diskuze s vámi o vašich potřebách a přáních.

PRODEJE (PRONÁJMY S PRÁVEM PŘEDNOSTNÍ KOUPĚ) POZEMKŮ (NEMOVITOSTÍ)

Zakázali hazard a povolili casino

 

Kontroverzní rozhodnutí padlo na hlučínském zastupitelstvu. Přestože nedávno ve městě zakázali hazard, nyní zde povolili otevření casina. Stalo se tak i přes odpor některých zastupitelů a varování ministerstva vnitra i právníků, kteří se obávají hromadného podávání žalob ze strany podnikatelů, kterým radnice provoz hazardu naopak přísně zakázala. Více v tištěném vydání REGIONU OPAVSKO

 

Usnesení 22. zasedání ZM konaného 15. prosince 2016

 

22/6b) Zastupitelstvo města Hlučína projednalo žádost o udělení souhlasu s výstavbou budovy kasina u stávajícího provozu Restaurant a Penzion Stará celnice, Celní 407/5, 74801 Hlučín a o přijetí výjimky ze stávající obecně závazné vyhlášky zakazující provozování loterijních her na území města Hlučína, a rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2016, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Hlučína, dle předloženého návrhu.

 

Hledáme bývalé AGENTY, kteří se nyní aktivně angažují v politice

Našli se:

Soudruh s krycím jménem MESIAR, bývalý člen KSČ a důstojník ČSLA byl AGENTEM, který je veden ve svazcích vojenské kontrarozvědky, nyní člen ČSSD.

Archivní protokol agenturně operativních svazků HS VKR (Hlavní správy vojenské kontrarozvědky) pod pořadovým číslem 40968 uložila 6.3.1985 20. motostřelecká divize v Karlových Varech. Svazek číslo 044567 zaveden dne 12.12.1984 registrujícím útvarem SAO III. správy SNB, druh svazku: AGENT, příjmení a jméno: Kubuš Pavol, datum narození: 28.10.1952, místo narození: Valaská okr. Brezno, Slovensko, krycí jméno: Mesiar. Aktivní spolupráce od roku 1981.

Soudruh s krycím jménem MESIAR byl docela aktivní soudruh:
1. Pomocný protokol registrace svazků tajných spolupracovníků od 13.5.1981
2. Pomocný protokol registrace svazků tajných spolupracovníků od 7.12.1983
1. Protokol registrace operativních svazků od 30.4.1981
2. Protokol registrace operativních svazků od 29.11.1983

1. Archivní protokol agenturně operativních svazků HS VKR

2. Archivní protokol agenturně operativních svazků HS VKR

Proč zastupitelstvo města Hlučína neproběhlo 6.11.2014, jak bylo dohodnuto a bylo vždy obvyklé? Bývalý starosta Ing. Pavol Kubuš se všemožně snažil porušit zákon (zastupitelstvo dle zákona musí proběhnout do 10.11.2014) a to tím, že ustavující zastupitelstvo svolá na 11.11.2014 a to jen z osobního prospěchu (náleželo by mu na odchodném minimálně dalších cca 60.000,- Kč). Až po intervenci jeho stranických nadřízených z ČSSD (MS kraj) svolal zastupitelstvo na 10.11.2014. Co je to za člověka, kterému nikdy nezáleželo na městě Hlučíně a jeho obyvatelích (za jeho vedení Hlučín přišel o cca 1 miliardu na štěrkovnu) a klidně poruší zákon pro svůj osobní prospěch - evidentní zneužití pravomoci veřejného činitele.

Ing. Pavol Kubuš, byl členem KSČ, vojákem z povolání - důstojníkem ČSLA (20 let) a to minimálně ještě v roce 1990. Jeho uvádění povolání (profese) "dopravní inženýr" - NENÍ PRAVDIVÉ - nevystudoval Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy (PED), vystudoval Vojenskou fakultu! Tím, že to uvedl do kandidátní listiny ČSSD občanům Hlučína lhal, protože nikdy nevykonával povolání/profesi "dopravní inženýr" a jen to dokazuje jeho "nefér jednání", protože si vůbec neuvědomoval, že necelé 4 roky byl starostou Hlučína (tedy správně mělo být uvedeno STAROSTA MĚSTA).

Ing. Pavol Kubuš bude za 20 let odsloužených v komunistické ČSLA asi pobírat jistě finančně zajímavý výsluhový příspěvek - jaký? Podle mě toto je výsměch slušným lidem - vyplácení výsluhového příspěvku osobám, které byly považovány za aktivní opory komunistického režimu. Je třeba si ještě připomenou odchodné cca 180.000,- Kč v roce 2006 po skončení funkce místostarosty, i když již byl poslancem parlamentu ČR. Odchodné 358.000,- Kč v roce 2010 po skončení mandátu poslance, i když opět v zápětí nastoupil na další veřejný post a to funkci starosty. Nyní coby bývalý starosta Ing. Pavol Kubuš dostal minimálně na odchodném cca 4 x 60.000,- = 240.000,- Kč! (Nemělo by logicky u mandátu na dobu určitou náležet)

KAUZA č. 1:

USNESENÍ RADY: Ze dne 15.8.2011

Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje části pozemku parc.č. 226/1 v k.ú. Hlučín o výměře cca 2.420 m2, s předkupním právem pro město formou výběrového řízení - obálkovou metodou, po geometrickém zaměření za minimální kupní cenu ve výši 1.064.720,-- Kč.

 

Rada města Hlučína rozhodla o dalších podmínkách výběrového řízení:

- na prodávané části pozemku bude realizována výstavba zdravotnického zařízení, a to zejména v oboru diabetologie, hematologie a gastroenterologie a sociálního zařízení - vybudování denního stacionáře pro seniory, včetně odborné garance této péče magistrem gerontologie.

Zároveň stanovila termín ukončení podávání nabídek na 30 dnů od zveřejnění záměru.

Stanovila složení pracovní skupiny na otevírání obálek, termín otevírání obálek dle předloženého návrhu.

 

USNESENÍ RADY: Ze dne 21.11.2011

32/8e) Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc. č. 226/7 v k. ú. Hlučín - zahrada o výměře 2.218 m2, za cenu 1.100.000,-- Kč, s předkupním právem pro Město Hlučín.

Rada města Hlučína doporučuje prodej dle předloženého návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva pro město a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Zároveň rada města vzala na vědomí dopis ze dne 21.10.2011 - znepokojení nad způsobem prodeje uvedeného pozemku.

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA: Ze dne 15.12.2011

11/5d) Zastupitelstvo města Hlučína projednalo prodej pozemku parc. č. 226/7 v k. ú. Hlučín - zahrada o výměře 2.218 m2 a materiál odročilo.

 

USNESENÍ RADY: Ze dne 1.3.2012

39/10h) Rada města Hlučína vzala na vědomí odstoupení od záměru koupě části pozemku parc.č. 226/1 v k.ú. Hlučín.

Rada města Hlučína projednala záměr prodeje pozemku parc.č. 226/1 v k.ú. Hlučín, geometrickým plánem označené jako parc.č. 226/7 o výměře 2.218 m2 , materiál odročila a uložila odboru městského majetku připravit záměr pronájmu výše uvedeného pozemku s právem přednostní koupě - za účelem výstavby zdravotnického zařízení.

 

USNESENÍ RADY: Ze dne 2.4.2012

41/7m) Rada města Hlučína projednala záměr pronájmu s právem přednostní koupě části pozemku parc.č. 226/1 v k.ú. Hlučín, geometrickým plánem označenou jako parc.č. 226/7 o výměře 2.218 m2, za účelem výstavby zdravotnického zařízení za podmínek dle předloženého návrhu, formou výběrového řízení - obálkovou metodou, za minimální kupní cenu ve výši 1.483.386,-- Kč, záměr doporučuje a překládá zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o částce za pronájem ve výši 50,-- Kč/m2/rok

- stanovila termín ukončení podávání nabídek na 40 dnů od zveřejnění záměru

- stanovila složení pracovní skupiny na otevírání obálek a termín otevírání obálek dle předloženého návrhu.

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA: Ze dne 12.4.2012

14/5d) Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o záměru pronájmu s právem přednostní koupě části pozemku parc.č. 226/1 v k.ú. Hlučín, geometrickým plánem označené jako parc.č. 226/7 o výměře 2.218 m2, za účelem výstavby zdravotnického zařízení, za podmínek dle upraveného návrhu, formou výběrového řízení - obálkovou metodou za minimální kupní cenu 1.600.000,-- Kč. 

 

SMĚNY POZEMKŮ (NEMOVITOSTÍ)

KAUZA č. 2:

Usnesení z 11.zasedání ZM, konaného 15. prosince 2011

11/6a) Zastupitelstvo města Hlučína projednalo a rozhodlo uzavřít se společností HRS-Hlučínská realitní společnost s.r.o., IČ 277 71 580, se sídlem Ostravská 1923/3, Hlučín, PSČ 748 01, smlouvu o postoupení práv vyplývajících z územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "Výstavba inženýrských sítí, komunikací a pěti bytových domů v lokalitě ulice Cihelní, Hlučín", dle předloženého návrhu.

 

Usnesení z 97. schůze RM, konané 8. března 2010

97/10y) Rada města Hlučína rozhodla o záměru směny pozemků parc. č. 1473/38 a parc.č. 1473/39 v k.ú. Hlučín (celkem 1.217 m2) a pozemku parc. č. 775/14 v k.ú. Dobroslavice (o výměře 1.255 m2) ve vlastnictví žadatele za pozemky parc. č. 3088/271, 3088/272, 3088/273, 3088/274 a 3088/275 v k.ú. Hlučín (celkem 1.166 m2) ve vlastnictví Města Hlučína bez cenového vyrovnání.

Rada města Hlučína dále rozhodla o záměru uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na směnu pozemků parc. č. 4429/20, 3088/86 3088/87 a 3088/247 v k.ú. Hlučín (celkem 2.045 m2) ve vlastnictví žadatele za pozemky parc. č. 3088/285, 3088/286, 3088/270, 3088/276, 3088/278, 3088/279, 3088/282

v k.ú. Hlučín (celkem 2.119 m2) ve vlastnictví Města Hlučína,

 

- s tím, že uzavření směnné smlouvy i smlouvy o budoucí smlouvě je podmíněno uzavřením smlouvy o právu provést stavbu komunikace na části pozemku parc. č. 3088/87 v k.ú. Hlučín

 

- s tím, že současně bude uzavřena "Dohoda o přechodu práv a závazků, vyplývajících z vydaného územního rozhodnutí č. OV/54916/2028/He - OV/1712/2009/He ze dne 12.1.2009 a jeho Změny - části na výstavbu 5 bytových domů a podzemních garáží - na společnost HRS - Hlučínská realitní společnost, s.r.o.

 

- s akceptováním připomínek a požadavků na doplnění projektu "Výstavba inženýrských sítí a komunikací v lokalitě ul. Cihelní v Hlučíně", stanovených Bc. Arch. René Vojtalem.

 

Usnesení z 35. schůze RM konané 4. února 2008

35/6a) Rada města Hlučína rozhodla zrušit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby "Výstavba inženýrských sítí a komunikací v lokalitě ul. Cihelní, Hlučín".

 

35/6b) Rada města Hlučína projednala návrh na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby "Výstavba inženýrských sítí a komunikací v lokalitě ul. Cihelní, Hlučín - stavební objekt SO 06 - Komunikace ul. Cihelní" a materiál odročila do příští rady.

 

Projev nově zvoleného starosty Hlučína Mgr. Pavla Paschka

Po 4 letech bylo opět hlučínské zastupitelstvo moderováno novým starostou Mgr. Pavlem Paschkem ve spisovné češtině (úředním jazykem).

Fotogalerie z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hlučína

Marius Pedersen - SOUSTŘEĎOVACÍ MÍSTO ODPADŮ HLUČÍN

KAUFLAND DEFINITIVNĚ V HLUČÍNĚ NEBUDE!!!

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - Kasační stížnost SE ZAMÍTÁ.

 

KAUFLAND SNAD DEFINITIVNĚ V HLUČÍNĚ NEBUDE!

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

I. Opatření obecné povahy – změna č.7 územního plánu Hlučína, vydaná dne 15.3.2012 – se zrušujednem právní moci tohoto rozsudku. 

II. Odpůrce je povinen zaplatit navrhovateli na náhradě nákladů řízení částku 13.640,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. 

VÝTAH Z USNESENÍ RADY:
Ze dne 3.9.2012

53/5e) Rada města Hlučína vzala na vědomí předložený rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 8. 2012, č.j. 79A 1/2012-84, kterým bylo zrušeno opatření obecné povahy - změna č. 7 územního plánu města Hlučína, vydaná dne 15.3.2012 a rozhodla podat proti tomuto rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a zároveň rozhodla podat návrh na přiznání odkladného účinku tohoto rozsudku dle § 107 zák. č. 150/2002 Sb., správního řádu soudního.

KAUFLAND JINDE

Proč starosta města Ing. Pavol Kubuš má tak eminentní zájem na výstavbě KAUFLANDU v Hlučíně? 

Bez ověřených zdrojů nelze na to fundovaně odpovědět. 
 
Co je však ověřeno - je to, že revokace usnesení zastupitelstva o nevydání změny č. 7 ÚP je opravdu ojedinělá v našem státě a dle prezenčních listin zastupitelstva snad měl současný starosta Ing. Pavol Kubuš v minulém volebním období 100% účast vždy jen na zastupitelstvu při rozhodování záměru Chomutovské firmy QINN INVEST s.r.o. a změny č. 7 ÚP na rozdíl od jiných zasedání zastupitelstva, kde se také rozhodovalo o Hlučínu a občanech Hlučína. Opravdu nevím zda mu více záleží na Hlučínu, na občanech Hlučína nebo na investici výstavby KAUFLANDU (referendum - až jak se to hodilo, tak na 3-tí pokus NE, atd., atd.)
 
Na 15. zasedání zastupitelstva města konaného 7.6.2012 starosta Ing. Pavol Kubuš přítomným snad sdělil (nebyl jsem přítomen a ve výtahu z usnesení jsem to nenašel), že již v srpnu 2012 začnou zemní práce na stavbě KAUFLANDU. Odkud má tuto informaci? Proč občané Hlučína nejsou informování?

 

VE ČTVRTEK 7.6.2012 - 15. Zasedání zastupitelstva města rozhodlo

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA:
Ze dne 7.6.2011 (15. Zasedání zastupitelstva města)

15/7a) Zastupitelstvo města Hlučína projednalo žádost, resp. podnět k vyhlášení místního referenda ve věci změny Územního plánu města Hlučína-změny č. 7 ze dne 14.03.2012 a rozhodlo, že není záměrem města Hlučína vyhlašovat místní referendum ve věci změny Územního plánu města Hlučína-změny č. 7.

- toto rozhodnutí naši zastupitelé odhlasovali až při 3-tím hlasováním. Při svém prvním hlasováni naši zastupitelé NEODHLASOVALI, že není záměrem města Hlučína vyhlašovat místní referendum ve věci změny Územního plánu města Hlučína-změny č. 7.

Každý ať si vytvoří svůj názor.

Jak naši zastupitelé při svém třetím hlasování o referendu hlasovali:

PRO - nevyhlásit místní referendum byli:

Ing. Růžena Hanslíková - NÁŠ HLUČÍN
Mgr. Jindřich Honzík - NÁŠ HLUČÍN
Ing. Pavol Kubuš - ČSSD
Pán Jiří Sedláček - ČSSD
Mgr. Jana Poláchová - ČSSD
Mgr. Naděžda Hladišová - ČSSD
Paní Jana Adámková - ČSSD
Ing. Alfons Laňka - SNK-ED
Paní Jana Fichnová - SNK-ED
Mgr. Vítězslav Šimánek - KDU-ČSL
Ing. arch. Mojmír Sonnek - ODS
Pán František Košař - KSČM

PROTI - nevyhlásit místní referendum byli:

Ing. Bernard Ostárek - NÁŠ HLUČÍN
Mgr. Pavel Lindovský - NÁŠ HLUČÍN
JUDr. Magdaléna Plačková - SNK-ED
Ing. Petr Adamec - KDU-ČSL
PhDr. Irena Šebestová, CSc. - ODS
JUDr. Libuše Kovalová - KSČM

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ:

Paní Radoslava Josefusová - NÁŠ HLUČÍN
Bc. Petr Breitkopf - NÁŠ HLUČÍN
Ing. Pavel Reiský - KDU-ČSL

KAUFLAND ANO NEBO NE - mělo by to být na nás občanech

Vážení spoluobčané!

Dovolte, abychom vám přiblížili činnost nově vzniklého občanského sdružení Občané za Hlučín krásnější.

Toto sdružení vzniklo na popud několika z nás, kteří se v současné době snažíme o to, aby se v lokalitě „Jelenice“ (oblast západně od bývalých kasáren) nerealizoval projekt výstavby supermarketu s názvem Obchodní centrum Hlučín.

Proč jsme proti? Uvedená plocha se nachází v těsné blízkosti silnice I.třídy č.I/56, která spojuje Opavu a Ostravu a prochází  přes celý Hlučín. Hluková zátěž z provozu již nyní na této   silnici překračuje maximální hygienické limity hluku. Území Hlučína je rovněž oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to z důvodu překračování limitů znečištění ovzduší prachovými částicemi. A zdrojem této zátěže je především doprava na dané silnici!!!

V případě výstavby supermarketu – Obchodního centra Hlučín ( asi Kaufland) – ve výše uvedené lokalitě, by došlo k dalšímu výraznému nárůstu osobní i nákladní dopravy!!!

Domníváme se, že v lokalitě „Jelenice“, která leží v sousedství sportovně-rekreačního areálu Štěrkovna, by neměly stát další nevzhledné krabice a asfaltové plochy. Tato oblast přímo vybízí k tomu, aby se zde město Hlučín snažilo vybudovat zónu pro sport a volný čas, která by navazovala na Štěrkovnu a Dětský ranč. Také je to ideální místo pro individuální výstavbu rodinných domů.

V územním plánu Hlučína je několik dalších lokalit, které jsou dle nás daleko vhodnější pro výstavbu supermarketu. Jednou z nich je například již nevyužívaný areál bývalé cihelny. Zde by supermarket nenarušoval svým provozem klidovou zónu u Štěrkovny.

Vážení spoluobčané, abychom dosáhli toho, že v lokalitě Jelenice nebude stát další supermarket, žádáme i vás o aktivní přístup k tomuto problému. Chceme požádat zastupitelstvo Hlučína o vyhlášení místního referenda, kde my sami občané rozhodneme o tom, jestli zde supermarket chceme nebo ne.

Co pro to můžete udělat? Téměř ve všech větších obchodech v Hlučíně, Darkovičkách i v Bobrovníkách  budou  k  dispozici podpisové listiny, kde svým podpisem podpoříte náš Návrh na vyhlášení místního referenda.

Předem vám všem děkujeme za vaší snahu udělat z Hlučína město krásnější.

Za občanské sdružení  Pavel Paschek, Malánky 6a, Hlučín

                                    Aleš Barták, Promenádní 1670/1, Hlučín

                                    Tomáš Bedrunka, Opavská 774/14, Hlučín

Některá místa, kde jsou k dispozici podpisové listy:

Drogerie Paschek, Supermarket Centrál, Galerie Hlučín, Klenoty Gerych,cest. agentura RS Travel, Elektro Müller, Minimarket Bobrovníky, Dětský ranč Hlučín, ordinace Mudr.Ondrušové

VE ČTVRTEK 12.4.2012 - 14. Zasedání zastupitelstva města rozhodlo o PODLE MĚ DISKRIMINAČNÍM, "Záměru pronájmu části pozemku parc.č. 226/1 v k.ú. Hlučín s právem přednostní koupě". Bohužel tento záměr vnímám tak, že současný místostarosta (Ing. Alfons Laňka), který se stal zastupitelem a následně místostarostou jako 1. náhradník za SNK-ED se chce za své zvolení (není to poprvé) revanšovat svému velice oblíbenému hlučíňákovi, který dle serveru ČSÚ se vzdal snad pokaždé mandátu zastupitele. Více v HLUČÍNSKÝCH KAUZÁCH!

VE ČTVRTEK 15.3.2012 - 13. Zasedání zastupitelstva města rozhodlo o vydání v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změny č. 7 územního plánu Hlučína formou opatření obecné povahy. (viz. Úřední deska MěÚ Hlučín), (viz. také P D F)

Dopis bývalého prezidenta ČR pana Václava Havla, kterým ještě za svého života podpořil občany města Hlučína při snaze zabránit výstavbě nákupního centra - KAUFLAND (viz. také P D F )

Zastupitelka JUDr. Magdaléna Plačková - SNK-ED navrhla zastupitelstvu odročení projednávaného bodu VYDÁNÍ ZMĚNY č.7 ÚP HLUČÍNA (KAUFLAND) z důvodu možnosti projednání vyhlášení místního referenda k této důležité otázce města (v souladu s volebním programem SNK-ED). Bohužel zastupitelé, kteří následně hlasovali PRO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.7 ÚP HLUČÍNA (KAUFLAND), tento podle mě demokratický návrh svým hlasováním nepřijali. (Ve výtahu z usnesení z 13. zasedání ZM konaného 15. března 2012 to není - PROČ? a navíc tam je 13/9a) Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu změny č. 7 ÚP Hlučína, který je součástí Opatření obecné povahy v příloze předloženého materiálu, tak, že je zamítá, i když to nebylo v programu 13. zasedání ZM konaného 15. března 2012 - PROČ?)

Při hlasování PRO vydání změny č.7 ÚP Hlučína (KAUFLAND) se k zastupitelům Mgr. Vítězslav Šimánek - KDU-ČSL a Ing. arch. Mojmír Sonnek - ODS, díky kterým bylo zvoleno vedení města - starosta Ing. Pavol Kubuš - ČSSD, místostarosta Ing. Alfons Laňka - SNK-ED a rada města, se přidala zastupitelka Ing. Růžena Hanslíková - NÁŠ HLUČÍN, co by bývalá vedoucí Majetkového odboru města Hlučína, která v roce 2005 dala výpověď z tohoto pracovního poměru a od 16. 6. 2006 je 10% společník a jednatel HRS - Hlučínská realitní společnost s.r.o..

PRO změnu č.7 ÚP Hlučína (KAUFLAND) hlasovali:

Ing. Růžena Hanslíková - NÁŠ HLUČÍN

Ing. Pavol Kubuš - ČSSD

Pán Jiří Sedláček - ČSSD

Mgr. Jana Poláchová - ČSSD

Mgr. Naděžda Hladišová - ČSSD

Paní Jana Adámková - ČSSD

Ing. Alfons Laňka - SNK-ED

Paní Jana Fichnová - SNK-ED

Mgr. Vítězslav Šimánek - KDU-ČSL

Ing. arch. Mojmír Sonnek - ODS

Pán František Košař - KSČM

PROTI změně  č.7 ÚP Hlučína (KAUFLAND) hlasovali:

Ing. Bernard Ostárek - NÁŠ HLUČÍN

Mgr. Pavel Lindovský - NÁŠ HLUČÍN

JUDr. Magdaléna Plačková - SNK-ED

Ing. Pavel Reiský - KDU-ČSL

PhDr. Irena Šebestová, CSc. - ODS

JUDr. Libuše Kovalová - KSČM

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ:

Mgr. Jindřich Honzík - NÁŠ HLUČÍN

Paní Radoslava Josefusová - NÁŠ HLUČÍN

NEPŘÍTOMNÍ BYLI:

Bc. Petr Breitkopf - NÁŠ HLUČÍN

Ing. Petr Adamec - KDU-ČSL

CO TOMU ROZHODNUTÍ PŘEDCHÁZELO:

ZÁMĚR QINN INVEST s.r.o. - OBCHODNÍ CENTRUM HLUČÍN A S TÍM SOUVISEJÍCI ZMĚNA Č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUČÍNA
(KAUFLAND - KRMNÍK PRO VOHNOUTY BUDE NEBO NEBUDE?)

OTÁZKY NA NĚKTERÉ ZASTUPITELE K PROBLEMATICE KAUFLANDU:

Otázka na pana Jiřího Sedlačka - zastupitele města Hlučína za ČSSD (ale i na pana Františka Košaře, ředitele škol a příspěvkových organizací města)
Prosím - mějte svůj názor a nenechávejte se manipulovat. Vy osobně jste hodně šikovný v pořádání akcí SDH Hlučín pro hlučíňáky, vaše plesy jsou hned vyprodány a další vaše akce se těší velké přízni a návštěvnosti. Víme, že činnost SDH Hlučína je sice financovaná z rozpočtu města, ale atraktivnost vašich akcí se neobejde bez sponzorování hlučínskými podnikateli. Ptáme se Vás: KOLIK SPONZORSKÝCH DARŮ PRO VAŠI ČINNOST JSTE ZÍSKALI OD PENNY, LIDLU, BILLY ČI "dm" DROGERIE - jinak řečeno od developersky vzniklých obchodních zahraničních společností v Hlučíně ? NIC ? Co si myslíte, že bude následovat, když na základě změny č. 7 územního plánu Hlučína vznikne KAUFLAND a další retailové obchody (maloobchody) s drogerii, elektro zbožím atd.? Může se stát to, že nebudete mít koho oslovit - uvědomujete si to ?

Otázka na pana starostu Ing. Pavola Kubuše - zastupitele města Hlučína za ČSSD
Prosím - Vy, jako zvolený zastupitel města občany Hlučína jste prosadil revokaci usnesení zastupitelstva na základě žádosti firmy, která nemá sídlo v Hlučíně. Víte, že tato revokace usnesení zastupitelstva je OJEDINĚLÁ v ČR a to i tím, že o revokaci nepožádala firma sídlící v Hlučíně a ani občané Hlučína, ale firma sídlící v Chomutově, která hájí zájmy zahraniční obchodní společnosti KAUFLAND ? A jelikož neustále, i když jsou Vám doufám dobře známy vesměs nevýhody této změny č.7 územního plánu Hlučína pro občany Hlučína, prosazujete vydání této změny č.7 územního plánu Hlučína, proto se Vás ptáme jako dlouholetého velice aktivního člena ČSSD: Co za touto Vaší osobní aktivitou stojí ?

POZN: "Doufáme, že to nebude opět medvědí služba občanům Hlučína a to podobná tomu, jak pánové z ČSSD Gross se Sobotkou, kterým jste aktivně napomáhal coby člen předsednictva KVV ČSSD MS kraje a zastupitel MS kraje, prodali v roce 2004 byty OKD v majetku státu (aniž by je nabídly konkrétním nájemcům) až nynějšímu RPG BYTY s.r.o."

NEJEN MÉ ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU HLUČÍNA:

Hlučín postupně ztrácí na atraktivnosti. Je to vidět na množství prázdných developersky vybudovaných bytech a rodinných domech. Proč ? Protože vedení města by mělo prosazovat individuální výstavbu jak k bydlení, tak k podnikání na základě zástavbových studií a plánů k bydlení a k podnikání v souladu se současným územním plánem města Hlučína. Dále by se mělo vedení města zamyslet na fenoménem tvorby PRVNÍHO DOJMU. Příjezdy od Ostravy do Hlučína jak kolem AUTOCENTRÁLY, tak kolem CIHELNY jsou odporné - tyto příjezdy vypadají jako prostory někde na opuštěném nákladním přístavu (názor nejen zahraničních hostů Hlučína). Tento podobný první dojem je i v případě příjezdu od Děhylova do Hlučína. Jedinému kouzelnému příjezdu do Hlučína od Kozmic, jak pohled před viaduktem, tak pohled za viaduktem, nyní chcete udělat přítrž vybudováním KAUFLANDU (KRMNÍKU PRO VOHNOUTY) alias "HLUČÍNSKÁ FUKUŠIMA".

R E K A P I T U L A C E - zdroj hlucin.cz, VÝTAHY Z USNESENÍ:

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA:
Ze dne 27.1.2011
4/5a) Zastupitelstvo města Hlučína projednalo návrh na vydání formou opatření obecné povahy změny č.7 územního plánu Hlučína a rozhodlo změnu č.7 územního plánu Hlučína nevydat.

USNESENÍ RADY:
Ze dne 4.4.2011
14/6c) Rada města Hlučína projednala žádost firmy QINN INVEST s.r.o. ze dne 15.2.2011 dle předložené přílohy č.1 a doporučuje zastupitelstvu města: 
- revokovat usnesení bodu č. 4/5a) ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hlučína ze dne 27.1.2011, kde bylo rozhodnuto nevydat změnu č. 7 územního plánu Hlučína formou opatření obecné povahy, 
- nevyhovět připomínkám, které dne 7.9.2010 podalo Město Hlučín v zastoupení odboru IaSMM, odd. městského majetku, 
- vydat změnu č. 7 územního plánu Hlučína formou opatření obecné povahy.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA:
Ze dne 19.4.2011
Materiály projednané bez přijatého usnesení:
6/10d) Revokace usnesení bodu č. 4/5a) ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hlučína ze dne 27.1.2011 a vydání změny č.7 územního plánu Hlučína formou opatření obecné povahy.

USNESENÍ RADY:
Ze dne 20.6.2011
20/11a) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína schválit návrh memoranda o společném postupu sepsaného se společností QINN INVEST, s.r.o. v záležitosti budoucí výstavby v nově připravované podnikatelské zóně Jelenice v Hlučíně.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA:
Ze dne 21.6.2011
8/6d) Zastupitelstvo města Hlučína: 
- zrušuje své usnesení bodu č. 4/5a) ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hlučína ze dne 27.1.2011, kde bylo rozhodnuto nevydat změnu č. 7 územního plánu Hlučína formou opatření obecné povahy, 
- vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 7 územního plánu Hlučína formou opatření obecné povahy.

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY:
Opatření obecné povahy - změna č. 7 územního plánu města Hlučína, vydaná dne 21. 6. 2011,  s e   z r u š u j e  dnem právní moci tohoto rozsudku.

USNESENÍ RADY:
Ze dne 1.3.2012
39/7a) Rada města Hlučína projednala návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu změny č. 7 ÚP Hlučína, který je součástí Opatření obecné povahy a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o námitkách v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že je zamítá. 
Rada města Hlučína projednala návrh na vydání změny č. 7 územního plánu Hlučína a doporučuje zastupitelstvu města vydat v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 7 územního plánu Hlučína formou Opatření obecné povahy.

"AKTUÁLNĚ" - USNESENÍ ZASTUPITELSTVA:
Ze dne 15.3.2012
13/9a) Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu změny č. 7 ÚP Hlučína, který je součástí Opatření obecné povahy v příloze předloženého materiálu, tak, že je zamítá.

Zastupitelstvo města Hlučína vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 7 územního plánu Hlučína formou Opatření obecné povahy dle přílohy předloženého materiálu.

 

INFORMAČNÍ SYSTÉM EIA:
EIA - Obchodní centrum Hlučín

Každý ať si udělá obrázek o tomto záměru sám i z tohoto informačního systému EIA.

ZARÁŽEJÍCÍ VŠAK JE UVEDENÁ INFORMACE:
Pro zásobování Hypermarketu se počítá se 40 nákladními automobily (z toho 20 těžkých a 20 středních a lehkých) denně, pro zásobování Retailu s 8 lehkými nákladními automobily denně (1 vozidlo pro jednu prodejnu). V době provozu obchodního centra bude návštěvníkům Hypermarketu k dispozici u objektu 226 parkovacích stání. Na parkovišti pro Retail je 160 parkovacích stání. Předpokládá se trojnásobná obměna vozidel na jedno parkovací stání v denní době - což odpovídá dalších 1.158 vozidel denně TAM A ZPĚT.

PROČ VEDENÍ MĚSTA I MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB, JAKO DOTČENÝ ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY, NEPODALY K TOMUTO NAVRŽENÉMU ZÁMĚRU NÁMITKY A NESOUHLASNÉ STANOVISKO TAK, JAK UČINILI U ZÁMĚRU a.s. Marius Pedersen - ÚPRAVA SOUSTŘEĎOVACÍHO MÍSTA ODPADŮ HLUČÍN - VIZ. TEXT:
"2) v rámci realizace tohoto záměru DOJDE K VÝRAZNÉMU NAVÝŠENÍ DOPRAVY NA KOMUNIKACI I/56 - počet vjezdů a výjezdů nákladních i osobních vozidel by se měl zvýšit až o 50% (tj. u nákladních z 280 na 420 aut, u osobních z 260 na 390 aut). U všech stanovených výpočtových bodů v hlukové studii JSOU JIŽ V SOUČASNOSTI PŘEKROČENY LIMITY HLUKU 60 dB V DENNÍ DOBĚ. Po realizaci záměru bude hlučnost dle hlukové studie ještě zvýšena (výpočtový bod 1 - z 67,1 na 67,2 dB) - SE ZVÝŠENÍM HLUKOVÉ ZÁTĚŽE NESOUHLASÍME. STÁVAJÍCÍ HLUKOVOU ZÁTĚŽ NELZE CHÁPAT JAKO NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÝ LIMIT, který je ještě veřejnému zdraví bezpečný.
3) v hlukové studii byly použity data ze sčítání dopravy z roku 2010, ale nebyly zde uvedeny růstové koeficienty pro další léta. Žádáme do této studie zapracovat tyto růstové koeficienty. Ve sčítáních v r. 2000 a 2005 byl nákladní vůz s vlekem brán jako 2 vozidla, nyní pouze jako jedno vozidlo - proto změna počtu vozidel není dána především snížením počtu pohybujících se strojů, ale změnou metodiky sčítání dopravy."

NYNÍ MŮŽOU VEDENÍ MĚSTA A ZASTUPITELÉ MĚSTA TOTO POCHYBENÍ NAPRAVIT TÍM, ŽE NEVYDAJÍ ZMĚNU Č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUČÍNA.

PROČ VEDENÍ MĚSTA NENABÍDNE PRO TENTO ZÁMĚR JINÉ VHODNÉ POZEMKY, KTERÉ JSOU V SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM HLUČÍNA (NENÍ POTŘEBA ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU) NAPŘ:

1) lokalita bývalé CIHELNY - majitelé ji nabízejí i k tomuto účelu - JE K DISPOZICI.

2) 1,16 ha - Plocha pro podnikání, Darkovičky (u statku) - JE K DISPOZICI

3) cca 2,4 ha - Plocha pro podnikání, Hlučín (za areálem firmy PIERAN) - JE K DISPOZICI

4) cca 7,1 ha - Plocha pro podnikání a průmysl, Hlučín (mezi Cihelnou a firmou HASIT) - JE K DISPOZICI

5) 12,97 ha - Průmyslová zóna Hlučín - JE K DISPOZICI (+11,56 ha k dispozici po roce 2020)

ZDROJ: PŘEHLED PLOCH PRO PODNIKÁNÍ

I TOTO VŠAK NIC NEŘEŠÍ, PROTOŽE JE ZDE ABSENCE OBCHVATU R/56, KTEROU OBEC LUDGEŘOVICE A JEJÍ VEDENÍ (ČSSD) BLOKUJE.

PROČ ČSSD (Ing. Pavol Kubuš), ED (Ing. Alfons Laňka) SPOLEČNĚ S Ing. Růženou Hanslíkovou (NÁŠ HLUČÍN) TENTO ZÁMĚR TAK PROSAZUJÍ, I KDYŽ TO NEMAJÍ VE VOLEBNÍCH PROGRAMECH - SPÍŠE PROSAZUJÍ OPAK SVÝCH VOLEBNÍCH SLIBŮ (Sliby: OŽIVENÍ A VĚTŠÍ VYUŽITÍ NÁMĚSTÍ, PODPORA MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ A RÁZNÉ "NE" VŠEMU, CO SNIŽUJE KVALITU BYDLENÍ VE MĚSTĚ).

Myslíte si, že by se v Německu zabývali zastupitelé podobným záměrem nějaké české obchodní společnosti - NE,NE,NE a hnali by je svinským krokem !!!

 

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu a jejich časově omezená povolení

ZÁMĚR a.s. Marius Pedersen - ÚPRAVA SOUSTŘEĎOVACÍHO MÍSTA ODPADŮ HLUČÍN

EIA - Úprava soustřeďovacího místa odpadů Hlučín

Na www.hlucin.cz je ze dne 12.12.2011 uvedeno "INFORMACE OBČANŮM MĚSTA",
kde mimo jiné píšou:
 
"S nárůstem množství odpadů by se však navýšilo zejména dopravní
zatížení a došlo by k výraznému navýšení manipulace se sklem a navýšení
hlučnosti v této lokalitě."
 
"Město Hlučín, na jehož katastru by měl být záměr realizován i Městský
úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako
dotčený orgán státní správy, podaly okamžitě k navrženému záměru námitky
a nesouhlasné stanovisko."
 
Proč tedy Městský úřad Hlučín vydal dne 11.11.2011 ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ
STAVBY: SO.03 - Boxy na sklo, Hlučín, Markvartovická ul., dokonce již
dne 3.10.2011 vydali OZNÁMENÍ ? - viz. PŘÍLOHY "ROZHODNUTÍ, OZNÁMENÍ A
SITUACE"
 
O to víc je divné, že ve SDĚLENÍ Městského úřadu Hlučín ze dne 17.8.2011
k záměru ÚPRAVA SOUSTŘEĎOVACÍHO MÍSTA ODPADŮ HLUČÍN - viz. PŘÍLOHA "EIA"
je uvedeno: "Zákaz realizace staveb pro separaci, likvidaci a spalování
veškerých odpadů, včetně biologických a staveb s těmito provozy
souvisejícími."
 
Myslím si svým selským rozumem, že se jedná O STAVBU S TĚMITO PROVOZY
SOUVISEJÍCÍMI. Co na to vedení města, které má hájit práva jednotlivců a
většinové zájmy občanů ?
 
Tedy krátká rekapitulace:
Asi není pravdivá informace: "Město Hlučín, na jehož katastru by měl být
záměr realizován ... podaly OKAMŽITĚ k navrženému záměru námitky a
nesouhlasné stanovisko." - PROTOŽE:
1. Město Hlučín vědělo o tomto záměru již od srpna 2011.
2. Město Hlučín již vydalo dne 11.11.2011 rozhodnutí o umístění a
provedení stavby: SO.03 - Boxy na sklo, Hlučín, Markvartovická ul., i
když snad platí "Zákaz realizace staveb pro separaci, likvidaci a
spalování veškerých odpadů, včetně biologických a staveb s těmito
provozy souvisejícími." nebo neplatí ?
3. Město Hlučín již zkolaudovalo myčku, kde mimo mytí vozidel se mají mýt i obaly od nebezpečného odpadu.
 
Proč vedení města včas neinformovalo všechny zastupitele o tomto záměru ?
Proč až 5 pracovních dnů před vypršením lhůty pro podání námitek k
tomuto záměru, snad až na upozornění občanů města, se k tomuto záměru
vyjádřili na zasedaní rady města dne 5.12.2011 ?
Proč až 9.12.2011 - tedy jeden pracovní den před vypršením lhůty pro podání námitek k tomuto záměru obdržel starosta města Ing. Pavol Kubuš pozvání pro zástupce města Hlučína k návštěvě areálu firmy Marius Pedersen a.s. a k projednání záměru přímo na místě samém ?
 
Nová informace z 11. zasedání zastupitelstva města:
Ing. Vladimír Podhorský - oblastní manažer a.s. Marius Pedersen potvrdil informaci, že město Hlučín již zkolaudovalo myčku, kde mimo mytí vozidel se mají mýt i obaly od nebezpečného odpadu.
 
Jde až mráz po zádech ze služeb, které zajišťuje a.s. Marius Pedersen na ul. Markvartovická v Hlučíně cca. 100m od obytné zóny a cca. 500m od ZŠ Tyršova.